За нас

Стремейки се да осигури качествено и комфортно пътуване, фирмата постоянно актуализира своята материално-техническа база . Автобусите, с които разполагаме са с капацитет на местата както следва:
» 8 местни
» 17 местни
» 21 местни
» 34 местни
» 50 местни
» 55 местни


История на Монтана АТ ЕООД:
Предприятието е създадено през м. септември 1948 г. и до 1950 г. се именува Държавно автомобилно предприятие – Михайловград. Извършва превози на пътници и товари. От 1951 г. до 1958 г. се именува Управление “Автомобилен транспорт4 – клон Михайловград. В края на 1958 г. разполага със 78 превозни средства. От 1959 г. е преименувано на Държавно автомобилно предприятие – Михайловград. Става юридически самостоятелно и започва да извършва не само междуградски превоз, но и градски, лек и таксиметров превоз. В края на 1959 г. разполага с 91 превозни средства. От 1 януари 1971 г. на основание писмо N XI - 3 - 181 от 6 януари 1971 г. на ДСО "Автотранспорт" гр. София същия клон се преименува в ДАП Автостопанство "Автобусен превоз" – Михайловград. На основание заповед N 55 от 14 юни 1990 г. на М - во на Икономиката и Планирането се обособява като фирма "Автобусен Транспорт" Михайловград с предмет на дейност превоз на пътници.След успешна приватизация -2000г. се преименува с настоящето си име ”Монтана АТ ЕООД и разполага с над 50 превозни средства.